top of page

Villkor

För att få delta måste eleven under året fylla minst 8 år, kunna simma minst 200 meter utan flythjälp och vara vattenvan. Genom att ange simkunnighet 200 meter i anmälningsformuläret har anmälaren intygat detta. Detta är mycket viktigt ur två aspekter. Dels för elevens säkerhet och dels för elevens egna känsla av trygghet i alla situationer i båtar och på bryggor.

Vi följer Svenska seglarförbundets kursplan http://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet-lar-dig-segla/dokument/kursplaner-ssf-seglarskola-elev--ny.pdf

Vi är igång 9-15 Måndag till fredag. 

Barnen behöver inte kunna något sedan tidigare, Vi delar in grupper efter vad de kan. Vi tar det lugnt i början och ser till att varva segling, lekar, teori och bad utmed dagarna.

De har med sig lunch, mellis, vattenflaska, regnkläder, ombyte & badkläder. Flytväst är alltid på.

Optimist från 8 år och katamaran från 11 år. 

 

 

 

 

Anmälan, Avanmälan & försäkring

    Ålder, Simkunnig    & Kursplan    

Det är viktigt att ni fyller i alla uppgifter, betalning via Swish 123 664 92 22 eller faktura

Ni har garanterat er plats när vi erhållit full betalning..

Om avanmälan görs senast 30 dagar före kursstarten återbetalas hela beloppet, därefter tillfaller kursavgiten seglarskolan. Vid avanmälan pga. sjukdom skall läkarintyg av ojävig läkare bifogas. På intyget skall det framgå undersökningsdatum, diagnos, undersökningsresultat samt att sjukdomen utgör ett allvarligt hinder för att eleven skall kunna genomföra kursen. Avanmälan skall göras så tidigt som möjligt före kursens första dag. Läkarintyget ska skickas oss. Vid avanmälan pga. sjukdom enligt ovan återbetalas erlagd kursavgift.

Deltagarna förutsätts (obligatoriskt) ha giltig hem- och olycksfallsförsäkring 

 

 

 

 

 

Personuppgifter & Bildmaterial

Genom anmälan godkänner anmälaren att lämnade uppgifter om målsmän och eleven registreras hos oss.  De lagras i en elektronisk databas. Vi får använda uppgifterna för att kommunicera ang. seglarskolan och andra seglingsrelaterade aktiviteter med den registrerade. Delar av uppgifterna kan av statistikskäl komma att inges såsom deltagarrapportering till Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och kommunen. Genom anmälan godkänner anmälaren även att bilder tagna på eleven under seglarskolan får publiceras på Internet och i övrigt användas i verksamhetens material. Kan detta ej godkännas måste det särskilt anges i anmälan.

 

 

 

 

bottom of page